harcmistrz Andrzej Borodzik

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 13 sierpnia 2021 roku, w wieku 91 lat, odszedł na Wieczną Wartę Druh harcmistrz Andrzej Borodzik, Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego w latach 2005-2007, współtwórca i pierwszy Dyrektor Muzeum Harcerstwa.

Druh Przewodniczący był związany z harcerstwem od 1942 roku. W Szarych Szeregach nosił pseudonim „Maks”, był drużynowym otwockich „Zawiszaków”. Po II wojnie światowej był drużynowym 10 Lotniczej Drużyny Harcerskiej w Pułtusku, został członkiem Komendy Hufca Pułtusk, a następnie – jego komendantem. Druh harcmistrz Andrzej Borodzik współorganizował również Ruch Senioracki oraz Krajową Radę Kręgu Seniorów i Starszyzny. W uznaniu długoletniej pracy zawodowej, działalności podziemnej i społecznej, otrzymał szereg wysokich odznaczeń i wyróżnień. Dzięki swej długoletniej służbie, ogromnemu dorobkowi i godnej naśladowania postawie, Druh Andrzej stał się niedoścignionym wzorem dla całych pokoleń harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

W związku z odejściem druha harcmistrza Andrzeja Borodzika, Naczelnik ZHP zarządził żałobę do 31 sierpnia 2021 roku.