23 września – skrócony dyżur biura hufca

Informuję, że w dniu 23 września, mój dyżur odbędzie się wyjątkowo w godzinach od 15.40 do 17.30.

Jednocześnie przypominam, że na dyżurze nie będą obecne Komendantka oraz Skarbniczka Hufca.