Przejęcie obowiązków Komendanta Hufca

Informuję, że do dnia 31 maja 2018 r. obowiązki Komendanta Hufca pełnić będzie phm. Katarzyna Moskała – Zastępczyni Komendanta – mail: katarzyna.moskala@gliwice.zhp.pl, tel.: 603 202 612.