Alert w Bojkowie

1 września 2020 roku na Cmentarzu Parafialnym w Bojkowie miał miejsce alert przy grobach pochowanych tam obrońców Westerplatte – chorążego Edwarda Szewczuka oraz kaprala Michała Plewaka.

Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym roku w alercie wzięła udział reprezentacja Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej – Komendantka Hufca – phm. Weronika Maciak, Poczet Sztandarowy oraz harcerze z 1 Knurowskiej Drużyny Harcerskiej.