Betlejemskie Światło Pokoju

Zapraszamy wszystkich na coroczną akcję przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju na gliwickim rynku, 22 grudnia 2019 r. (niedziela) o godzinie 18:20.

Światło jest znakiem pokoju, poświadczeniem wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania między narodami. Skauci z całej Europy od wielu lat przekazują radosne przesłanie, niosąc lampiony ze Światłem m.in. do parafii, szkół, szpitali, urzędów. Chciejmy również zabrać je do naszych domów.