100-lecie harcerstwa na ziemi gliwickiej – obchody