Gala Mistrzów Harcerstwa – wyróżnieni drużynowi Listem Pochwalnym Naczelnika ZHP