Łączy nas przygoda! – zbiórka środków na ośrodek w Łączy