Dyżur 12 października 2021 roku

Czuwaj!
Podczas jutrzejszego dyżuru Biura Hufca będzie możliwość spotkania Skarbnika naszego Hufca, a tym samym rozliczenia i załatwienia wszelkich spraw finansowych w godzinach 17.00-18.00.
Serdecznie zapraszamy