Dyżur 31 maja 2022 roku

Za tydzień (31 maja 2022 roku) dyżur Komendanta i Skarbnika Hufca potrwa od 17:00 do 17:25.
Dyżur Biura Hufca 31 maja 2022 roku oraz 7 czerwca 2022 roku się nie odbędzie z racji nieobecności Szefa Biura Hufca w Polsce.
W sprawach pilnych należy kontaktować się z Komendantem Hufca.