Dyżur Biura Hufca 30.11.2021 roku

Czuwaj!
Z racji braku możliwości pojawienia się na dyżurze znacznej części członków Biura Hufca w tym Szefa Biura Hufca, dzisiejszy tj. 30.11.2021 roku dyżur Biura Hufca się nie odbędzie. Odbędzie się w normalnych godzinach dyżur Komendanta oraz Skarbnika Hufca.