Dyżur Biura Hufca

W dniu 10.04.2023 r. dyżur Biura Hufca nie odbędzie się. Na najbliższy dyżur zapraszam 18.04.2023 r.