Dyżur Komendantki Hufca

Informuję, że dyżur Komendantki Hufca w dn. 16 listopada 2023 r. nie odbędzie się.