Dyżur Komendantki i Skarbnika

Informujemy, że wrześniowy dyżur Komendantki i Skarbnika hufca odbędzie się 28.09 od 16:30 do 17:30 w lokalu hufca.

Wszelkie sprawy finansowe załatwiane będą po uprzednim (mailowym lub telefonicznym) ustaleniu ze Skarbnikiem.