Dyżur Komendy i Biura Hufca – 18.06.2018 r.

Informuję, że dyżur Komendy oraz Biura Hufca w dniu 18 czerwca 2018 r. nie odbędzie się. Odbędę się jedynie dyżur finansowy.