Dyżury i odprawa

2.05. nie obędą się dyżury Komendantki oraz Biura – na te dyżury zapraszamy 9.05. Wtedy też odbędzie się odprawa Kadry Hufca. Dyżur Skarbnika 2.05. pozostaje bez zmian.