Dyżury Komendy Hufca

Informuję, że w okresie ferii zimowych dyżury Komendy Hufca zostają odwołane. Wyjątkowo, w dniu 29 stycznia 2018 r. druhna Skarbnik pełnić swój dyżur będzie od godziny 17:00 do 17:50.