Dyżury we wrześniu

Informuję, że dyżury Komendantki, Skarbniczki i Biura Hufca odbędą się 7.09. oraz 21.09. w godzinach 17:00-18:30.