Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i wychowawcom dziękujemy za poświęcenie, jakie wkładają w wychowanie oraz nauczanie dzieci i młodzieży.

Życzymy, aby każdy dzień przynosił satysfakcję z wykonywanej pracy!