Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

Aktualizacja: 9 maja 2019 r. Zmiany zaznaczone kolorem.

Jak zacząć organizować HALiZ?

Należy zacząć od zapoznania się z poradnikiem dotyczącym przygotowania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej. W poradniku można znaleźć ważne terminy, procedury i wykaz potrzebnych dokumentów.

⇒PORADNIK (wersja .pdf)⇐

⇒PORADNIK (wersja .docx)⇐

 

Co należy wiedzieć?

Kolejny krok polega na poznaniu innych ważnych dokumentów, które związane są z organizacją Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej.

 1. Decyzja Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 7/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie przygotowań do Harcerskiej Akcji Zimowej i Letniej 2019.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 3. Polityka ochrony dzieci w ZHP (Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 155/2016).
 4. Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami z dnia 21 czerwca 2018 r.
 5. Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej (Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 4/2018).
 6. Informacja w zakresie wydawania dokumentu medycznego potwierdzającego możliwość pracy kadry z dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku.

Dokumenty potrzebne do zatwierdzenia organizacyjnego:

 1. Formularz zgłoszenia wypoczynku:
  – formularz zgłoszenia wypoczynku,
  – formularz zgłoszenia wypoczynku za granicą,
  – formularz zgłoszenia półkolonii.
 2. Formularz zapytania o niekaralność. Aby uzyskać darmowe zaświadczenie należy zgłosić się do Komendanta Hufca celem otrzymania zaświadczenia uprawniającego do zwolnienia z opłaty.

  W pozycji 11. Wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie, należy wpisać:
  art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678, z późn. zm.) w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.).

 3. Raport przedobozowy.
 4. Oświadczenie kierownika wypoczynku o zapewnieniu dostępu do opieki medycznej.
 5. Oświadczenie komendanta o zorganizowaniu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Warunki uczestnictwa.
 7. Umowy wolontariackie:
  wzór,
  – wzór wypełniania,
  – przykładowy zakres obowiązków.
 8. Deklaracja opiekuna.
 9. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty potrzebne do zatwierdzenia finansowego:

 1. Plan finansowy (preliminarz).
 2. Oświadczenia o braku powiązań osób materialnie odpowiedzialnych.
 3. Zobowiązanie komendanta i kwatermistrza o odpowiedzialności materialnej.
 4. Wykaz kadry.

Dokumenty potrzebne, które należy posiadać/ prowadzić podczas trwania wypoczynku oraz które mogą być pomocne:

 1. Książka finansowa:
  – kasowa,
  – bankowa.
 2. Dziennik wychowawcy.
 3. Książka pracy podobozu.
 4. Książka pracy komendanta obozu.
 5. Karta kwalifikacyjna (.doc).
 6. Karta kwalifikacyjna (.pdf).
 7. Informacje o uczestniku pełnoletnim.
 8. Informacje o uczestniku niepełnoletnim.
 9. Raport poobozowy.
 10. Dane do faktury.
 11. Wzory pieczątek do opisywania faktur.
 12. Aktualna lista uczestników formy HALiZ wraz z kadrą.
 13. Karta kwalifikacyjna niepełnoletniego uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek.
 14. Karta kwalifikacyjna pełnoletniego uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek.

Dodatkowe informacje dotyczące zatwierdzania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej można znaleźć na stronie Chorągwi Śląskiej ZHP.