Decyzja Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 10/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie ustalenia zakresów obowiązków Zastępcy Kwatermistrza Hufca.