Decyzja Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 6/2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie ustalenia rozgraniczenia zakresów obowiązków komendantów szczepów i namiestników.