Uchwała 17/2019 Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 17/2019 z dnia 4 października 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej