Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie regulamin Minigranta 2019 Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej „NA ZEWNĄTRZ I DO WEWNĄTRZ” edycja IV.