Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 11/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia cen wyjazdów organizowanych w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2020 r.