Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 13/2019 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwały XVII Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 6/2015 z dnia 21 listopada 2015 r. oraz uchwały XIX Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 1/2018 z dnia 17 czerwca 2018 r.