Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 14/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Komendy Hufca nr 20/2015.