Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 17/2020 z dnia 26 października 2020 w sprawie realizacji budżetu Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej za III kwartał 2020 r.