Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 17/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu odznaki instruktorskiej „Dębowe Liście”