Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 19/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania podstawowej składki członkowskiej dla Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.