Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 2/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu wydatków zespołów instruktorskich na rok 2018.