Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 21/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie realizacji budżetu Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej za II kwartał 2018 roku.