Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 24/2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Komendy Hufca nr 1/2017.