Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 27/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwał XVII Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 5/2015 oraz nr 7/2015 z dnia 21 listopada 2015 r.