Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 29/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie realizacji budżetu Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej za III kwartał 2018 roku.