Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 3/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wykonania planu wydatków na rok 2018 przez zespoły instruktorskie.