Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 32/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwały XVII Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 6/2015 z dnia 21 listopada 2015 r.