Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 39/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie utworzenia rezerwy finansowej na rzecz stworzenia bazy biwakowej w Łączy