Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 4/2020 z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie realizacji budżetu za rok 2019.