Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 6/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przyznawania drobnych artykułów harcerskich dla członków ZHP.