Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 6/2020 z dnia 9 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Minigranta 2020 Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej „Rajd Wiosenny” edycja V.