Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 8/2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia planu kształcenia Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej na rok harcerski 2019/2020 i I półrocze roku 2020/2021.