Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 9/2017 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta i Komendy Hufca za okres od 21 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.