Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca Ziemi Gliwickiej ZHP nr 3/XIX/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie oceny pracy członków Komendy Hufca oraz wniosków w sprawie absolutorium