Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca Ziemi Gliwickiej ZHP nr 3/XX/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.