Informacje

Wnioskuję o zamieszczenie w punkcie informacji poniższej treści

Informuję, że z dniem 27 czerwca 2019 roku wygasł mandat Komendy Hufca w składzie:

hm. Patryk Rempała – Komendant Hufca,
phm. Katarzyna Moskała – Zastępczyni Komendanta Hufca,
phm. Antonina Mielcarek – Skarbnik Hufca,
hm. Michał Janerka – członek Komendy Hufca,
phm. Paulina Król – członkini Komendy Hufca,
phm. Alicja Janicka – członkini Komendy Hufca,
pwd. Jacek Rakotny – członek Komendy Hufca, Kwatermistrz Hufca.

Dziękuję poprzedniej Komendzie Hufca za służbę w latach 2015-2019.

 

Dodatkowo proszę o

Mianuję dh. phm. Grzegorza Rudnika na funkcję Komendanta Ośrodka Harcerskiego Łącza.