Informacja o kandydatce na funkcję komendantki hufca

W związku ze zwołanym XIV Zjazdem Zwykłym Hufca, informuję, że otrzymałem zgłoszenie kandydatury dh. phm. Aleksandry Zapart na funkcję komendantki hufca.