Kalendarium

Świadomość historyczna, rozumiana jako zdolność postrzegania losów własnych i swojej grupy będącej częścią linearnego procesu historycznego dla nas harcerzy jest istotna. Świadomość historyczna jest synonimem pamięci zbiorowej, tradycji, pamięci publicznej, jest także niezbędna w kształtowaniu postaw świadomego obywatela naszego kraju. Organizując obchody setnej rocznicy rozpoczęcia działalności harcerskiej na ziemi gliwickiej należy zaznaczyć, iż jest do doskonały moment na przygotowanie i wydanie pracy popularno-naukowej, której celem z jednej strony będzie pełnienie roli przekaźnika świadomości historycznej, z drugiej stworzenie zbioru rzetelnych i zweryfikowanych faktów historycznych dotyczących działalności harcerskiej na przestrzeni ostatniego wieku. Patrząc na historię harcerstwa w naszej małej ojczyźnie jak w pigułce widać skomplikowane dzieje Górnego Śląska, Polski, a także naszej części Europy. Mamy nadzieję, iż nasza praca ukaże te zagadnienia, a jej odbiorcą staną się zarówno obecni i byli harcerze niezależnie do wieku, pasjonaci historii, a także wszyscy Ci, którzy doceniają pozytywny wkład gliwickich harcerzy w rozwój lokalnej społeczności.

KOORDYNATOR:
pwd. Damian Sifczyk
mail: damian.sifczyk@zhp.net.pl

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE