Kapituła Stopni Wędrowniczych

Zapraszam wszystkich zainteresowanych wędrowników na majowe posiedzenie Kapituły Stopni Wędrowniczych.

Dzień:25.05.2017r. – czwartek
Godzina:18:30
Miejsce:Lokal Hufca – Aleja Przyjaźni 9

Chęć udziału oraz wszelkie pytania można kierować na adres: kapitula@gliwice.zhp.pl

Czuwaj!