Kapituła Stopni Wędrowniczych

Zapraszam wszystkich zainteresowanych wędrowników na dwa najbliższe posiedzenia Kapituły Stopni Wędrowniczych.

Dzień: 22.06.2017r. – czwartek 04.07.2017r. – wtorek
Godzina: 18:30 lub 18:30
Miejsce: Lokal Hufca – Aleja Przyjaźni 9 Lokal Hufca – Aleja Przyjaźni 9

Chęć udziału oraz wszelkie pytania można kierować na adres: kapitula@gliwice.zhp.pl

Czuwaj!